Wat is een taalontwikkelingsstoornis, TOS?

TOS
TOS is een taalontwikkelingsstoornis. In Nederland hebben ongeveer 266.000 kinderen en jongeren TOS. Hoe de TOS zich uit is voor iedereen anders. Bij iemand met een taalontwikkelingsstoornis is het namelijk zo dat de taal minder goed verwerkt wordt in de hersenen waardoor ze moeite hebben met het leren en begrijpen van taal.

Maar, met een beetje extra hulp kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met TOS goed meekomen in de maatschappij. Om hen van informatie te voorzien en een extra steuntje in de rug te bieden is daar Stichting TOS. Want hoe meer mensen weten wat TOS is, hoe meer mensen rekening kunnen houden met de mensen die TOS hebben.

Vaak kun je bij kinderen al op jonge leeftijd signalen van TOS herkennen. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met praten, nog helemaal niet praten op een leeftijd waarop dit wel gangbaar is of de taal van de mensen om zich heen niet begrijpen. Om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders van kinderen met TOS is het belangrijk dat de taalontwikkelingsstoornis zo vroeg mogelijk wordt ontdekt.

Kenmerken van TOS

 • Weinig praten of helemaal niks zeggen
 • Weinig woorden kennen
 • Veel dezelfde woorden gebruiken
 • Moeite hebben om op een woord te komen
 • Vaak hetzelfde vertellen
 • Onverstaanbaar spreken
 • Korte zinnen maken
 • Niet begrijpen wat er wordt gezegd
 • Niet kunnen vertellen wat hij of zij bedoeld
 • Zich onbegrepen voelen of boos worden als er niet begrepen wordt wat hij of zij bedoeld
 • Veel fouten maken in zinnen
 • Veel nadenken tijdens het praten

Denk je dat jouw kind TOS heeft? Dan is het goed om verder onderzoek te laten doen en te kijken hoe hij of zij het beste begeleidt kan worden. De huisarts of het consultatiebureau kan je verder helpen en je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een audiologisch centrum of een logopedist. Met specifieke begeleiding en bijvoorbeeld logopedie kunnen kinderen erg geholpen zijn.