De TOS Check

De TOS Check is een keurmerk voor organisaties die kansen bieden aan mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wilt uw organisatie ook gebruik maken van de talenten, inzet en ambitie van mensen met TOS? Dan is de TOS Check een absolute must voor uw organisatie. Lees er alles over op deze pagina.

Wat is TOS
TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt, het is dan ook zeker geen verstandelijke beperking.

TOS is een onzichtbare beperking, aan de buitenkant zie je er niets van, alleen wanneer de persoon begint te praten valt het vaak wel op. Mensen met TOS hebben moeite met praten of het begrijpen van taal. Je kunt TOS opmerken als iemand bijvoorbeeld heel onverstaanbaar spreekt, verkeerde werkwoordvormen toepast, kromme zinnen formuleert, onsamenhangend vertelt en problemen heeft met het vinden van de juiste woorden.

De TOS Check
De TOS Check is in het leven geroepen om het bedrijfsleven en mensen met TOS met elkaar te verbinden. Mensen met TOS zijn intelligente en gemotiveerde mensen die organisaties veel te bieden hebben. Door het inzetten van de juiste communicatie, een passend functieprofiel en duidelijke kaders, kan het talent van mensen met TOS maximaal worden benut. Bent u benieuwd hoe uw organisatie gebruik kan maken van de talenten van deze doelgroep meldt u dan aan voor de TOS Check. Als uw organisatie gekwalificeerd is voor de TOS Check dan:

  • Weet uw organisatie hoe ze mensen met TOS optimaal kunnen inzetten.
  • Is uw organisatie op de hoogte van de functieprofielen die passen bij mensen met TOS.
  • Weet uw organisatie hoe er het beste gecommuniceerd kan worden met mensen met TOS.
  • Heeft uw organisatie het TOS-adviesdocument met tips op de werkvloer ontvangen en doorgenomen.
  • Heeft uw organisatie een adviesgesprek gehad met een gecertificeerde TOS-ervaringsdeskundige.
  • Biedt uw organisatie kansen aan mensen met TOS op de arbeidsmarkt.
  • Wordt uw organisatie erkend op onze website als officiĆ«le TOS vriendelijke organisatie.

Graag praten we met u verder over de mogelijkheden die deze unieke doelgroep te bieden heeft. Verspil geen tijd en neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.