TOS is een taalontwikkelingsstoornis. In Nederland hebben ongeveer 266.000 kinderen en jongeren deze stoornis. Hoe de TOS zich uit is voor iedereen anders. Bij iemand met een taalontwikkelingsstoornis kan de taal minder goed verwerkt worden in de hersenen waardoor ze moeite hebben met het leren en begrijpen ervan.

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis

Vaak worden deze kinderen als ‘dom’ of ‘anders’ gezien en dit klopt niet. Kinderen met TOS hebben meestal een normaal IQ. Zelfs hoogbegaafdheid in combinatie met TOS komt voor. Het zegt dus niets over intelligentie.

Taal is overal

Elke dag worden deze kinderen en hun ouders met hun taalstoornis geconfronteerd. Taal is er altijd en overal. Van een praatje met de buurvrouw tot aan een bezoekje naar de huisarts. Let er maar eens op hoe vaak je zelf gebruik maakt van taal. Er word ten alle tijden van kinderen verwacht dat zij in staat zijn om te communiceren. Aan de buitenkant zie je niets, maar in de hersenen mist er toch echt een schakeltje. Dit leidt vaak tot miscommunicatie

Je kunt je dus voorstellen dat dit erg frustrerend kan zijn. Zeker in een wereld waar deze aandoening nog vaak onbekend en onbegrepen is. En dat terwijl er naar schatting maar liefst 5-7% van de kinderen kampt met een taalontwikkelingsstoornis!

Hulp bij TOS

Maar, met een beetje extra hulp kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis goed meekomen in de maatschappij. Om hen van informatie te voorzien en een extra steuntje in de rug te bieden is daar Stichting TOS. Want hoe meer mensen weten wat dit is, hoe meer mensen rekening kunnen houden met de mensen die TOS hebben.

Herkennen

Vaak kun je bij kinderen al op jonge leeftijd signalen van TOS herkennen. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met praten, nog helemaal niet praten op een leeftijd waarop dit wel gangbaar is of de taal van de mensen om zich heen niet begrijpen. Om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders van kinderen met TOS is het belangrijk dat de taalontwikkelingsstoornis zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Mariëlle is een ervaringsdeskundige op dit gebied. Lees haar verhaal

Kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis

 • Weinig praten of helemaal niks zeggen
 • Weinig woorden kennen
 • Veel dezelfde woorden gebruiken
 • Moeite hebben om op een woord te komen
 • Vaak hetzelfde vertellen
 • Onverstaanbaar spreken
 • Korte zinnen maken
 • Niet begrijpen wat er wordt gezegd
 • Niet kunnen vertellen wat hij of zij bedoeld
 • Zich onbegrepen voelen of boos worden als er niet begrepen wordt wat hij of zij bedoeld
 • Veel fouten maken in zinnen
 • Veel nadenken tijdens het praten

Denk je dat jouw kind TOS heeft? Dan is het goed om verder onderzoek te laten doen en te kijken hoe hij of zij het beste begeleidt kan worden. De huisarts of het consultatiebureau kan je verder helpen en je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een audiologisch centrum of een logopedist. Met specifieke begeleiding en bijvoorbeeld logopedie kunnen kinderen erg geholpen zijn. Bekijk de pagina waar we enkele boeken uitlichten!